NAWIGACJA STRONY

STRONA GŁÓWNA

 Strona projektu

  LOGOWANIE

 

Projekt EDUSCIENCE

Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z zasobów edukacyjnych przygotowanych przez naukowców Polskiej Akademii Nauk zgromadzonych na nowoczesnej platformie e-learningowej stworzonej w ramach projektu EDUSCIENCE. Projekt przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli i ułatwia realizację przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz naukę języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych. 
Platforma zawiera ponad 15 tysięcy zasobów dydaktycznych, materiały interaktywne oraz gry dydaktyczne. Udostępniane są również transmisje on-line prowadzone przez naukowców w kilku ośrodkach naukowych PAN w Polsce oraz Stacji Polarnej na Spitsbergenie. Aby rozpocząć korzystanie z platformy należy zarejestrować się na stronie: http://platforma.eduscience.pl  Platforma była testowana w 8 szkołach w województwie podlaskim, których innowacje "Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE" realizowane od 1 września 2012 do 30 listopada 2014 wpisane były na listę innowacji prowadzoną przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Dodatkowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.eduscience.pl

Film o platformie EDUSCIENCE:

 

strona internetowa projektu:

 

 

Copyright ©2006 D.W.P - SP Borkowo, data aktualizacji: 09.02.2015 14:17