NAWIGACJA STRONY

STRONA GŁÓWNA

 

 

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie

Borkowo 72, 18 - 500 Kolno

 

tel./faks: 86 278 60 10

 

poczta elektroniczna:

dladyrektora@op.pl- dyrektor szkoły

spb72@poczta.onet.pl- kancelaria szkoły

spborkowo@op.pl- pracownia komputerowa

oficjalna strona internetowa:

spborkowo.pl

www.spborkowo.pl

borkowo.internetdsl.pl

Skype:

sp.borkowo

Youtube:

spborkowo

Facebook:

spborkowo

 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Szkoła Podstawowa (SP) im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie usytuowana jest północno – wschodniej Polsce w  województwie podlaskim, w niewielkiej odległości od najbliższego miasta Kolno.
Pierwsze noty historyczne o SP w Borkowie, można przeczytać w jednym z materiałów źródłowych opisujących dzieje z pierwszych lat działalności placówki.
Szkoła w Borkowie istniała już w okresie rozbiorów, gdzie nauka odbywała się w kilku różnych punktach: remizie, czy budynkach  mieszkalnych. 
W 1960 roku oddano do użytku obecny budynek szkolny, w którym mieściła się Szkoła Podstawowa i Szkoła Przysposobienia Rolniczego.
Nasza placówka oświatowa ma niezwykle bogatą przeszłość. SP w Borkowie, to instytucja budżetowa, nad którą opiekę sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. Oprócz Dyrektora placówki, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz, szkoła podlega również organowi prowadzącemu, czyli Gminie Kolno, obsługiwaną przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (ZOPO).
Jesteśmy szkołą wiejską, do której uczęszczają uczniowie z Borkowa oraz pobliskich miejscowości. W obecnym roku szkolnym 2013/2014 placówka liczy 69 uczniów skupionych w siedmiu oddziałach. Kadrę pedagogiczną stanowi 10 nauczycieli, wraz z Dyrektorem szkoły oraz 3 pracownikami obsługi.
Salę gimnastyczną z zapleczem sportowym wybudowano i oddano do użytku w 1998r. Szkoła zyskała nowe skrzydło z pracownią dydaktyczną, szatnią dla uczniów, zapleczem i gabinetem lekarskim. Od tamtej pory SP w Borkowie sukcesywnie podejmuje wiele inicjatyw, które mogą polepszyć wizerunek szkoły.
W ostatnich latach, dzięki pomocy finansowej Gminy Kolno darczyńców, sił własnych i wsparciu rodziców, wykonano prace remontowe szkolnego budynku gospodarczego oraz przebudowę wjazdu na terenie szkoły. Zmodernizowana została także sala przedszkola oraz boisko szkolne. Przy szkole został również zagospodarowany teren zieleni. Stanął na nim nowoczesny i atrakcyjny plac zabaw.
SP w Borkowie dysponuje: 10 salami lekcyjnymi – w tym pomieszczenie przeznaczone na oddział przedszkolny, bibliotekę – czynną w godzinach pracy placówki, stołówką, pomieszczeniami administracyjnymi oraz pracownią informatyczną z dostępem do Internetu, w której uczniowie mają do dyspozycji 15 stanowisk komputerowych oraz dostęp do tablicy interaktywnej. Szkoła dysponuje także parkingiem.
Placówka wyposażona jest w bardzo dobre i nowoczesne pomoce dydaktyczne: komputery, projektory, tablice interaktywne, kamerę i wizualizer.
Środowisko w którym funkcjonujemy jest istotnym elementem działalności szkoły, w którą angażują się nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz opiekunowie naszych podopiecznych. SP w Borkowie często spełnia funkcję ośrodka kulturalnego, trwale podejmuje współpracę z organizacjami, czy instytucjami. Zdarza się, że jest głównym inicjatorem i pomysłodawcą wszelkich uroczystości gminnych – w tym obchody świąt narodowych, kościelnych jak również uroczystości okolicznościowych, m.in.:

 • Karnawałowe spotkanie seniorów – Senioriada (we współpracy z Centrum  Kultury Gminy Kolno w Koźle i Koła Gospodyń w Borkowie);
 • Akademia Przedszkolaka w PWSIiP w Łomży, gdzie bierzemy czynny udział w cyklicznych wykładach organizowanych przez pracowników i studentów uczelni;
 • Dzień Dziecka z SM Mlekpol;
 • Bal  karnawałowy - choinka noworoczna;
 • Piknik naukowy na powitanie wiosny (wizyta w PWSIiP w Łomży oraz Muzeum Przyrodniczym w Drozdowie)
 • Uroczyste obchody Dnia Papieskiego (w kościele św. Trójcy w Borkowie)

Niezwykłym wydarzeniem naszej szkoły było, dołączenie w 2006 roku do rodziny szkół noszących imię Papieża Jana Pawła II. Z kolei rok później, w październiku 2007 r., szkoła otrzymała sztandar poświęcony w trakcie mszy świętej, sprawowanej w Kościele Parafialnym pw. Św. Trójcy w Borkowie. Było to jedno z najbardziej prestiżowych imprez w historii naszej szkoły, gdzie uczniowie wraz z Dyrektorem szkoły oraz Radą Rodziców w obecności władz Gminy Kolno i przybyłych gości przyjęli sztandar, składając przy tym zobowiązanie o czci, szacunku i poszanowaniu dla nowego symbolu, tradycji szkoły – sztandaru. Prace nad jego projektem i wykonaniem trwały 12 miesięcy, powodem tego, było staranne i misterne wykonanie ręczne nad którym trudziło się około 10 osób. Sztandar szkoły został sfinansowany dzięki wsparciu Rady Rodziców oraz władz Gminy Kolno. Szkoła, w tym dniu otrzymała również pamiątkowe odznaczenia, upamiętniające owe wydarzenie.
W SP w Borkowie znajduje się miejsce dedykowane naszemu patronowi, wielkiemu Polakowi - Janowi Pawłowi II. Miejsce pamięci i czci niezwykłego Papieża i wspaniałego człowieka usytuowane jest w narożniku głównego korytarza szkoły, gdzie zza szklanej witryny widnieje sztandar z wizerunkiem patrona, nazwą szkoły i datą nadania imienia, medalami pamiątkowymi z uroczystości wręczenia sztandaru oraz kotyliony i odznaczenia będące potwierdzeniem uczestnictwa w spotkaniach Podlaskich Rodzin Szkół im. Jana Pawła. W gablocie umiejscowiona jest również głowica sztandaru, przedstawiająca oblicze orła w koronie oraz insygnia pocztu sztandarowego (biało-czerwone szarfy i białe rękawiczki).
Obok szklanej witryny znajduje się drewniany krzyż wykonany z kawałków brzozy, nad którym opada Papieska Flaga. Po przeciwnej stronie wiszą szklane oprawy w których umiejscowione są słynne sentencje i cenione słowa Jana Pawła II.
SP w Borkowie bierze również aktywny udział w zlotach szkół noszących imię Jana Pawła II oraz spotkaniach z Podlaską Rodziną Szkół Papieża Polaka, jak również w Ogólnopolskich Zjazdach w Częstochowie. W szkole organizowane są także uroczyste obchody Dnia Papieskiego i Święto Patrona.
Wiele podejmowanych działań wiąże się z naszym Patronem, m. in. konkursy recytatorskie w poezji Karola Wojtyły, konkursy plastyczne czy konkurs wiedzy o naszym patronie.
Szkoła bierze też udział w Wojewódzkich Biegach Pokoju im. Sługi Bożego Jana Pawła II, organizowanych w Koźle.
Współpracujemy m.in. KOKiS w Kolnie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolnie, Komendą Powiatową Policji w Kolnie, OSP w Borkowie i PSP w Kolnie, Państwową Inspekcją Pracy z Suwałk, samorządami Gminy Kolno, Parafią św. Trójcy w Borkowie, czy PWSIiP Łomży, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kolnie.
Szkoła mimo, iż należy do tysięcy małych polskich szkółek, to jednak może pochwalić się wieloma sukcesami i osiągnięciami. Placówka posiada własny długofalowy program rozwojowy stąd też należy do szkoły otwartej, gotowej do rozwiązywania indywidualnych trudności, a przede wszystkim to jednostka przyjazna.
W SP w Borkowie działa Samorząd Uczniowski, Klub Odkrywania Talentów (KOT) oraz Grupa teatralna ATENA.
Od wielu lat uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.
            Szkoła posiada Certyfikaty uczestnictwa w Próbnych Sprawdzianach Szóstoklasisty z Operonem organizowanym wspólnie z Gazetą Wyborczą. Możemy pochwalić się także wysokimi wynikami podczas egzaminów zewnętrznych, kończących szóstą klasę. Nasza szkoła w ub. roku szkolnym znalazła się wśród 4% szkół z całej Polski, które osiągnęły wynik najwyższy (stanin 9).
Wśród sukcesów poszczycić się możemy:

 • tytułem Mistrza Ortografii 2012, który otrzymała uczennica naszej szkoły;
 • W 2011 r., otrzymaliśmy wyróżnienie w VI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły "Non omnis moriar";
 • Pierwsze miejsce zdobyliśmy podczas IV Gminnego Przeglądu Teatrów w SP w Lachowie;
 • W 2012 r. odebraliśmy wyróżnienie na VII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim w poezji Karola Wojtyły.
  Szkoła odnosi również wiele sukcesów w sporcie:
 • W 2013 r. zdobyliśmy I miejsce na Igrzyskach Powiatu Kolneńskiego Szkół Podstawowych w piłce siatkowej. W półfinale Grupy Zachodniej Województwa Podlaskiego I miejsce oraz 4 w województwie;
 • I miejsca w Powiatowych Igrzyskach w piłce nożnej;
 • I miejsce otrzymał uczeń w biegu terenowym organizowanym na VI edycji Wojewódzkich Biegów Pokoju im. Sługi Bożego Jana Pawła II w Koźle.


Od kilku lat wnioskujemy o dofinansowanie projektów, które chcielibyśmy zrealizować. Bierzemy również czynny udział w konkursach, angażując często wszystkich pracowników, uczniów szkoły jak również rodziców.
Dzięki staraniom Dyrektorów placówki, organu prowadzącego oraz organów wspierających, SP w Borkowie realizuje szereg innych projektów usprawniających pracę szkoły. Wśród wszystkich przedsięwzięć można wymienić:

 • Projekt "Nowoczesna Polska zaczyna się w szkole", jest to program internetowej współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Borkowie pomiędzy innymi szkołami, w ramach którego nasza placówka otrzymała pokaźne środki finansowe;
 • Projekt „Świat nauki – chcemy go dobrze poznać”, w ramach którego uczniowie wyrównują swoje szanse edukacyjne i kształtują talenty;
 • Projekty „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - II”, bądź „Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów”, w ramach którego odbywają się dodatkowe zajęcia wyrównawcze, pozwalające rozwijać zainteresowania, wiedzę i zdolności;
 • Projekt „Cyfrowa szkoła” umożliwiający zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych - urządzeń cyfrowych i informatycznych;
 • "Na szczęście jest szkoł@", projekt współfinansowany jest w ramach POKL i przeznaczony jest dla uczniów, którzy mają trudności w nauce, idea projektu służy wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Szczególnym wyróżnieniem dla naszej szkoły jest uczestnictwo w projekcie wspieranym przez MEN oraz ZAIKS - ”Internetowy Teatr TVP dla szkół”, w którym spektakle wyświetlane przez internetowe łącza. Specyfika tego projektu jest szczególnie ważna, gdyż nie wszystkie szkoły mogą brać w nim udział. Uczestnictwo w Projekcie jest doskonałą okazją by uczniowie mogli doświadczyć występów na wielkiej scenie teatralnej. Internetowe spektakle są doskonałym pomysłem aby uczniowie mogli poszerzyć horyzonty. Upowszechnianie i popularyzacja kultury w placówce rozwija się dodatkowo poprzez wyjazdy na spektakle do Teatru w Białymstoku, Łomży oraz KOKiS w Kolnie. Uczniowie biorą udział w przygotowaniu amatorskich widowisk i spektakli teatralnych, eksponując swój talent aktorski. SP w Borkowie jest jednocześnie beneficjentem Projektu „Radosna szkoła”, w zakresie którego otrzymała dotacje celowe, przeznaczone na zakup pomocy służących najmłodszym.
            Placówka regularnie organizuje akcje mające charakter dobroczynny, uruchamiając tym samym w naszych uczniach pokłady empatii i chęć niesienia pomocy wolontarystycznej. Szkoła, wraz z całą społecznością, w 2012 i 2013r., uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji pod nazwą "Szlachetna Paczka", pomaga również dzieciom niepełnosprawnym, poprzez zbiórki plastikowych nakrętek, które finansują specjalistyczną aparaturę.
Cennym działaniem naszej szkoły było uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji - Szkoła bez Przemocy. Kolejną inicjatywą  promującą zdrowe odżywianie jest akcja – „Tęczowe smaki lubią wszystkie dzieciaki”. Z kolei od roku 2011 szkoła bierze udział w akcjach: "owoce w szkole" oraz "szklanka mleka" dofinansowanych z budżetu UE, których celem jest kształcenie nawyku zdrowego odżywiania.
Spełnienie opisanych działań szkoły, sukcesów, realizacja projektów wymaga często niemałych nakładów finansowych. Ogromnym zastrzykiem finansowym dla naszej szkoły są fundusze unijne, dotacje organu prowadzącego, darowizny i wpłaty dokonane przez rodziców szkoły. Natomiast odpowiednie przygotowanie, współpraca i motywacja do pracy nauczycieli są z pewnością powodem wielu sukcesów i osiągnięć naszych uczniów.

 

 

Copyright ©2006 D.W.P - SP Borkowo, data aktualizacji: 09.02.2015 21:35